Serdecznie witamy!

15 stycznia 2018 roku rozpoczynają się elektroniczne zapisy na rok szkolny 2018/19 do Przedszkola Niepublicznego Wesoły Korowód za pośrednictwem Internetu. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do naszego przedszkola, powinni przeprowadzić poniższą procedurę zgłoszeniową.

1. Dzieci po raz pierwszy w przedszkolu - rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko po raz pierwszy do przedszkola (tzn. dziecko w poprzednim roku nie uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego Wesoły Korowód) wypełniają formularz zgłoszeniowy wybierając w polu "Zgłoszenie" opcję "po raz pierwszy" (po wybraniu jej na zielonym polu powyżej wyświetli się aktualna ilość wolnych miejsc w przedszkolu). Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z danymi osobowymi rodziców i dziecka według wzoru wyświetlającego się po najechaniu na ikonkę pytajnika przy danym polu.
Procedurę zapisu dzieci, które mają uczęszczać po raz pierwszy do przedszkola należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

2. Dzieci na kolejny rok w przedszkolu - rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko na kolejny rok do przedszkola (tzn. dziecko w poprzednim roku uczęszczało już do Przedszkola Niepublicznego Wesoły Korowód) wypełniają formularz zgłoszeniowy wybierając w polu "Zgłoszenie" opcję "na kolejny rok" (po wybraniu jej na zielonym polu powyżej wyświetli się aktualna ilość wolnych miejsc w przedszkolu). Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z danymi osobowymi rodziców i dziecka według wzoru wyświetlającego się po najechaniu na ikonkę pytajnika przy danym polu.
Procedurę zapisu dzieci, które mają uczęszczać po raz pierwszy do przedszkola należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku.

3. Na rok szkolny 2018/19 w informacji dotyczącej zgłoszenia w polu "Data rozpoczęcia" wpisz datę 01.09.2018 zaś w polu "Data zakończenia" wpisz 31.08.2019.

4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól klikamy na przycisk "Rejestracja" znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza zgłoszeniowego.

5. W wyniku tej czynności wyświetlona zostanie strona prezentująca wszystkie wprowadzone w poprzednim kroku dane. Prosimy o ich dokładne sprawdzenie. Jeżeli napotkamy na błąd należy kliknąć na przycisk "Wróć i popraw". Jeżeli zaś wszystkie dane są poprawne klikamy na przycisk "Rejestracja".

6. Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. W celu dokończenia procedury zgłoszeniowej dziecka do naszego przedszkola prosimy o kliknięcie na baner oznaczony jako "Wydrukuj formularz zgłoszenia". Po wydrukowaniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego prosimy o jego dostarczenie do gabinetu Dyrektora w siedzibie przedszkola przy ul. Szaflarskiej 146a w nieprzekraczalnym terminie 7 dni - w przypadku niespełnienia tego wymogu elektroniczna wersja zgłoszenia zostanie usunięta z systemu.

7. Aby pobrać zgłoszenie na swój komputer należy kliknąć na baner oznaczony jako "Pobierz formularz zgłoszenia" (czynność tę wykonujemy opcjonalnie jeżeli chcemy posiadać kopię zgłoszenia w postaci cyfrowej).

8. Jeżeli nie możesz otworzyć i wydrukować zgłoszenia, o którym mowa powyżej pobierz i zainstaluj darmowy program Acrobat Reader, który znajdziesz tutaj.

9. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Webmasterem strony poprzez formularz kontaktowy.

10. Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Niepublicznego Wesoły Korowód będzie umieszczona na stronie www oraz wywieszona w siedzibie przedszkola po 30 czerwca 2018 roku.

11. Dzieci, których rodzice przeprowadzili procedurę zapisu, ale z powodu braku miejsc nie znalazły się na liście osób przyjętych trafiają na listę rezerwową.
Po terminie 30 czerwca 2018 roku przyjmowane będą dzieci w ciągu całego roku szkolnego (z listy rezerwowej) na każde zwolnione miejsce aż do wyczerpania limitu.

12. Aby rozpocząć procedurę zgłoszeniową kliknij na poniższy baner:

© copyright 2002 - 2021 / wszelkie prawa zastrzeżone.